Press Release

CarboMat, led by Harry Brumer, gets 25 million SEK from Formas

Sept 15 2009

Formas, the Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning gives 25 million SEK to KTH, as a part as part of its commitment to strong research environments. The money, allocated over five years, accrues to the consortium CarboMat, led by Harry Brumer, Assoc. Prof. in Wood Biotechnology.

“The money will go research about how new and advanced carbohydrate materials could be used to improve water treatment and wound care,” says Harry Brumer.

Read pressrelease at Formas and KTH

Forskning på framväxt – Cirka 30 miljoner till forskarskolor från Formas

2008-09-29

Formas delar ut 29,5 miljoner kronor till fem specialiserade forskarskolor  –  inom Biomimetisk fiberteknik, Trädgårdsvetenskap, Hållbarhetsvetenskap, Tvärvetenskaplig avfallsforskning samt inom Skogens skötsel och hållbara nyttjande.  Det beslutade Formas forskarråd idag den 29 september. 

– Med forskarskolor kan Formas kraftsamla inom viktiga forskningsområden. Skolorna är värdefulla för dialogen och samverkan mellan doktorander och avnämare och ger ett internationellt perspektiv till forskarutbildningen, säger Rolf Annerberg, generaldirektör på Formas.

De som beviljats medel är forskarskolorna inom:

Biomimetisk fiberteknik, 7,13 miljoner kronor (se vidare Biomime Graduate School)

Read more: September 29, 2008: FORMAS funds a Graduate School in Biomimetic Fiber Engineering